Paylaş

Dünyanın savaştığı sağlık, salgın ve hastalıklarla ilgili konular, vatandaşın gündeminden hiç düşmüyor. Çalışanların sağlık sorunları nedeniyle işine engel oluşturması durumunda kişiler, çalıştıkları kurumdan işten ayrılma tazminatı alabiliyorlar. 

Günümüzde yaşanan salgın ve sağlıkla ilgili artan konularla birlikte bu yönde gelişen bir rahatsızlık ile karşılaşan işte çalışan vatandaşlar için tazminat alabilme hakkı sağlanıyor. Eğer çalışan kişi kanıtlanmış, rapor edilmiş sağlık sorunuyla ilgili olarak iş yerinden ayrılmayı talep ederse işverenden tazminat alma hakkına sahip oluyor. Bu hususta bir dilekçe hazırlaması gerekiyor. 

Tazminatın alınabilmesi için bazı koşullar getiriliyor. Bu koşulların sağlanması durumunda çalışan, işverenden tazminat alabiliyor. Tazminat hakkına sahip olabilmek için şu şatlar öne çıkıyor: Tam teşekküllü devlet hastanesinden ya da üniversite hastanesinden heyet raporunun alınması gerekiyor. Raporun tek bir doktordan alınması kabul edilmiyor. Sağlık nedeni ile ayrılmak istenilme talebinin onaylanması için kişinin yaptığı işin gerçekten de çalışan kişiye hayati tehlike yaratıyor durumda olması ve sağlığını olumsuz etkiliyor olması gerekiyor. Eğer çalışan kişinin bulaşıcı bir hastalığı varsa kişi doğrudan işten ayrılma talebini gerçekleştirebiliyor. 

Eğer kişinin sağlık problemi psikolojik sebeplere dayanıyor ise bu durumda da sağlık raporu ile onaylanma zorunluluğu getiriliyor. Alınan sağlık raporlarının heyet raporu olması gerekiyor ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24/1 bendi kapsamındaki hükümlere uyma koşulu öne sürülüyor. 

Belirlenen sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılacak çalışanlar için heyet raporuna gerek duyulmadan fesih hakkına sahip olabilmeleri sağlanıyor. Fakat bu konuda işveren tazminat ödemek zorunda kalmıyor. Bu durum mahkemeye çıktğında sağlık durumuyla ilgili fesih kararında:

-Adli tıp kurumu raporu

-Çalışanın iş yerinde yapmış olduğu işi, çalşma durumu, hastalığı, çalışma saatleri, çalışmasının işine engel teşkil edip etmemesi kotrol edilerek her açıdan inceleniyor. 

-Oluşturulan rapor sonucuna göre mahkeme tazminatın ödenip ödenmeyeceğine karar veriyor. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here