Ana Sayfa Ekonomi 2018 Ek Ders Ücreti Açıklandı! İşte Öğretmenlerin Ek Ders Tablosu ve Yeni...

2018 Ek Ders Ücreti Açıklandı! İşte Öğretmenlerin Ek Ders Tablosu ve Yeni Ücretleri

Eğitimciler girdikleri haftalık zorunlu derslere ek olarak, görevlendirildikleri ek ders sürelerinde de eğitim veriyor. Verdikleri ek dersler içinse ekstra ücretlendirme uygulanıyor.

4237
0
Paylaş

Eğitimcilere yapılan ek ders görevlendirmeleri, girdikleri zorunlu haftalık ders saatlerini kapsamıyor. Yani eğitimciler, zorunlu ders saatlerine ek olarak ekstra ders vermek durumunda kalabiliyor. Bu ek derslerin ücretlendirmeleri maaşlara ek olarak hesaplanıyor. Normal şartlarda haftalık 15 saat ders veren öğretmenlerin maaşları bu 15 saatlik dersin karşılığı olurken, 15 saatin üzerindeki dersler için maaşlarına ek olarak ek ders ücreti alıyorlar.

Öğretmenlerin zorunlu derslere ek olarak giderikleri ek derslerin ücreti ham maaşlarından farklıdır ve farklı zamanlarda yatmaktadır. Ancak öğretmenler için ek gelir imkanı sağlayan bu dersler, aylık sınırlı kota ile belirlenir. Bu kotanın dışına çıkamayan öğretmenlerin bir ay içerisinde alabilecekleri maksimum ek ders ücreti de böylece sabit tutulur.

İlgililerin bildiği gibi Ek Ders Kararı’nda; Hazırlık ve Planlama Görevi başlığında, “MADDE 11 – (1) Bu kararın 10uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür ve yetkili öğretmenler dahil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları ek ders ücreti ödenir.” maddesi yer almaktadır.

Ek ders kazanmanın farklı yolları bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını sıralayacak olursak, okul içerisinde nöbet tutmak, MEB’in düzenlemiş olduğu merkezi sınavlarda görev almak, takviye kurs açarak ders vermek gibi seçenekler karşımıza çıkar. Ancak bu şekilde alınacak ek ders ücretlerinin de bir üst sınırı olduğunu belirtmek gerekiyor.

Aşağıdaki tabloda sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerinin maksimum ek ders saatlerine yerverilmiştir.

 

MEB’in 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararına göre belirlenen ek ders üzreti ve saatlerine ilişkin genelge detayları şöyle:

MADDE 1 – 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı sonucunda  yürürlüğe konan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararı’nın 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde bulunan “ders görevleri hariç olmak üzere” ibaresi, “ders görevleri ile” şeklinde değişikliğe uğramıştır.

MADDE 2 – Aynı kararın 8inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 3 numaralı alt bendi değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı kararın 9uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendi değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı kararın 12inci maddesinin birinci fıkrasında bulunan “öğrencilerin sınava girmesi kaydıyla” ibaresi yürürlükten kalkmıştır.

MADDE 5 – Aynı kararın 15inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında bulunan “ek” ibareleri maddenin metninden çıkartılmıştır.

MADDE 6 – Aynı kararın 23üncü maddesindeki “10,14 ve ek 1inci maddeleri ile 16ıncı maddesinin ikinci fıkrasındaki” ibaresi “10 ve 14üncü maddeleri ile 16 maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları” şeklinde değişmiştir.

MADDE 7 – Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu karar yayım tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here